English

Investco Corporation

Investco Corporation

 Lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay63
mod_vvisit_counterHôm qua154
mod_vvisit_counterTrong tuần679
mod_vvisit_counterTuần trước1307
mod_vvisit_counterTrong tháng63
mod_vvisit_counterTháng trước5561
mod_vvisit_counterTổng cộng670550

Thông tin cổ đôngHồ sơ ĐHĐCĐ 2021 ( Thứ 3, 23 Tháng 11 2021 )   0._ING_-_Mau_giay_uy_quyen.docx  1.1._Bien_ban_hop_nhom_de_cu_TV_BKS.docx  1._Giay_de_cu_TV_BKS_cua_CD_hoac_nhom_CD.docx  1._ING_-_Chuong_trinh_Dai_hoi.doc  2._Giay_de_nghi_tu_de_cu_TV_BKS.docx  2._ING_-_Quy_che_lam_viec_2021.docx  3.1._Giay_xac_nhan_so_huu_co_phan.docx  3._Giay_xac_nhan_so_huu_co_phan.docx  3._ING_-_Quy_che_bau_cu_BKS.doc  4._SYLL_TV_BKS.docx 
 
Tài liệu ĐHĐCĐ 2021 ( Thứ 3, 23 Tháng 11 2021 )   BAO_CAO_KQKD_2020_-_KH_2021.docx  BAO_CAO_BKS.docx  BAO_CAO_HQT.docx  BKS___SYLL._NGO_NGOC_THANH.doc  IU_L_INVESTCO_122021_EDITED.doc  DU_THAO_NGHI_QUYET_DHDCD_TN_2021.doc  QUY_CHE_HOAT_DONG_BKS_INVESTCO.docx  QUY_CHE_HOAT_DONG_HDQT_INVESCO.docx  QUY_CHE_NOI_BO_VE_QUAN_TRI_CTY.doc  TT_01.THONG_QUA_BAO_CAO_HDQT.doc  TT02._THONG_QUA_BAO_CAO_BKS.doc  TT03.THONG_QUA_BCTC_2019_BCTC_2020.doc  TT04.PP_LOI_NHUAN_2020CHIA_CO_TUC.doc  TT05.CHON_DON_VI_KIEM_TOAN.doc  TT06.THONG_QUA_MUC_TIEU_KHKD.doc  TT07.THONG_QUA_SUA_DOI_DIEU_LE_2021.doc  TT08.THONG_QUA_THAY_DOI_TRU_SO_CONG_TY.doc  TT9.MIEN_NHIEM_BAU_TV_BKS.doc  TT10.MIEN_NHIEM_TV_HQT.doc  TT11.QUY_CHE.doc  TT12.THAY_DOI_MENH_GIA_CO_PHAN.doc   
 
BCTC 2020 được kiểm toán ( Thứ 3, 23 Tháng 11 2021 ) BCTC_2020_duoc_kiem_toan.pdf 
 
BCTC 2019 được kiểm toán ( Thứ 3, 23 Tháng 11 2021 ) BCTC_2019_duoc_kiem_toan.pdf 
 
Thu moi hop DHDCD 2021 va Chuong trinh hop ( Thứ 6, 19 Tháng 11 2021 ) Thu_moi_hop_DHDCD_2021_va_Chuong_trinh_hop.pdf   
 
2021.11.17. NQ ĐHĐCĐ CTY INVESTCO BB KIEM PHIEU Thong qua quy che hop ĐHCD Truc tuyen ( Thứ 4, 17 Tháng 11 2021 )   2021.11.17._NQ_HC_CTY_INVESTCO_BB_KIEM_PHIEU__Thong_qua_quy_che_hop_HCD_Truc_tuyen.pdf   
 
Trang 1 trên tổng số 29 trang

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang