English

Investco Corporation

Investco Corporation

 Lượng truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay58
mod_vvisit_counterHôm qua283
mod_vvisit_counterTrong tuần1176
mod_vvisit_counterTuần trước1369
mod_vvisit_counterTrong tháng5643
mod_vvisit_counterTháng trước5459
mod_vvisit_counterTổng cộng717832

Thông tin cổ đông2022.01.26 CV đi số 03.01.2022.CV.INV về ngày đăng ký cuối cùng ( Thứ 5, 27 Tháng 1 2022 ) 2022.01.26_CV_i_s_03.01.2022.CV.INV_v_ngy_ng_k_cui_cng.pdf 
 
2022.01.26 NQ số 01.01.2022.NQ.HĐQT vv chốt danh sách cổ đông để thực hiện đk giao dịch UPCOM ( Thứ 5, 27 Tháng 1 2022 )   2022.01.26_NQ_s_01.01.2022.NQ.HQT_vv_cht_danh_sch_c_ng__thc_hin_k_giao_dch_UPCOM.pdf 
 
HS ĐHĐCĐ thông qua ngày 15.12.2021 ( Thứ 5, 16 Tháng 12 2021 ) 2021.12.13-Bao_Cao.pdf  2021.12.14-To_trinh.pdf  2021.12.15_Dieu_le_cong_ty.pdf  2021.12.15-Quy_che_hoat_dong.pdf   
 
NQ, BBH ĐHĐCĐ ngày 15.12.2021 ( Thứ 5, 16 Tháng 12 2021 ) 2021.12.15_BBH_s_01.12.2021.BBH.HC.pdf  2021.12.15_BB_Kim_phiu_biu_quyt_2.pdf  2021.12.15_BB_Kim_phiu_biu_quyt_2.pdf  2021.12.15_BB_Kim_phiu_biu_quyt_HC_3.pdf  2021.12.15_BB_Kim_phiu_bu_c_Ban_kim_sot.pdf  2021.12.15_BC_Kim_tra_t_cch_i_biu_1.pdf  2021.12.15_BC_Kim_tra_t_cch_i_biu_4.pdf  2021.12.15_BC_kim_tra_t_cch_i_biu_HC_2.pdf  2021.12.15_BC_Kim_tra_t_cch_i_biu_HC_3.pdf  2021.12.15_NQ_s_01.12.2021.NQ.HC.pdf 
 
Huong dan su dung EzGSM ( Thứ 4, 01 Tháng 12 2021 ) Huong_dan_su_dung_EzGSM.pdf 
 
Hồ sơ ĐHĐCĐ 2021 ( Thứ 3, 23 Tháng 11 2021 )   0._ING_-_Mau_giay_uy_quyen.docx  1.1._Bien_ban_hop_nhom_de_cu_TV_BKS.docx  1._Giay_de_cu_TV_BKS_cua_CD_hoac_nhom_CD.docx  1._ING_-_Chuong_trinh_Dai_hoi.doc  2._Giay_de_nghi_tu_de_cu_TV_BKS.docx  2._ING_-_Quy_che_lam_viec_2021.docx  3.1._Giay_xac_nhan_so_huu_co_phan.docx  3._Giay_xac_nhan_so_huu_co_phan.docx  3._ING_-_Quy_che_bau_cu_BKS.doc  4._SYLL_TV_BKS.docx 
 
Trang 1 trên tổng số 30 trang

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang