English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Nhà máy nhiệt điện Ô Môn Cần Thơ
Ðịa điểm
Cần Thơ 
Chủ đầu tư
Tổng Công ty điện lực Việt Nam – EVN  
Đơn vị tư vấn
Tokyo Electric Power Services Consultanncy - TEPSCO(Japan) 
Giá trị
77.475.720.320 VNĐ 

Mô tả thêm về công trình

Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải, phân xưởng, kho hàng, Căn tin, Nhà để xe, nhà bảo vệ, Trạm chữa cháy, Nhà chứa mày bơm chữa cháy và máy nén khí, sân đường, Bãi đậu xe, Bể chứa dầu, đường, đèn điện, cây xanh …

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang