English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Nhà máy dệt liên hợp tự động Hualon
Ðịa điểm
Đồng Nai 
Chủ đầu tư
Công ty TNHH dệt Hualon Việt Nam 
Đơn vị tư vấn
Ban QLDA Công ty TNHH  dệt Hualon Việt Nam 
Giá trị
21.807.379.000 đ 

Mô tả thêm về công trình

Xưởng Dệt : 27.800m2
Nhà kho + Nhà xưởng: 20.680m2
Nhà máy phát điện + Khu lò hơi, Bể nước 10.000m3. Hệ thống cấp thoát nước , Trạm xử lý nước thải

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang