English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Nhà máy giày Chí Hùng
Ðịa điểm
Bình Dương 
Quy mô
31.434,38m2 
Chủ đầu tư
Công ty LD Chí Hùng 
Giá trị
64.525.183.000 

Mô tả thêm về công trình

Tổng DTXD : 31.434,38m2
- Khối A : 11.989,38m2 , 06 sàn XD, KC móng mái BTCT, 06 tháp
- Khối B : 9.898,35m2 , 07 sàn, KC móng mái BTCT
- Khối C : 9.546,20m2 , 1 trệt, 1 lầu

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang