English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ
Ðịa điểm
Cần Thơ 
Quy mô
10 tầng và 1 tầng hầm, 500 giường 
Chủ đầu tư
Sở Y tế thành phố Cần Thơ  

Mô tả thêm về công trình

Bệnh viện rộng 9,000 m2 với tổng số vốn đầu tư là 854 tỷ VND. Trong đó , bệnh viện gồm 11tầng với  500 giường bệnh  tại thành phố Cần Thơ

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang