English

Investco Corporation

Investco Corporation

 

Khu dân cư

banner_khudancu

Hướng đến xây dựng một khu dân cư hoàn hảo, NVESTCO đã chú trọng  từ khâu thiết kế, quy hoạch đảm bảo mật độ cây xanh, trung tâm mua sắm, khu giải trí - thể dục thể thao, trường học …. đến việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật đạt tiêu chuẩn cao. Các mảng cây xanh trải dài rộng khắp khu vực tạo thành một không gian sống sinh động, mang đến cho cư dân những cảm xúc yên ả, nhẹ nhàng...

 

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang