English

Investco Corporation

Investco Corporation

 

Năng lực quản lý & thiết bịLà doanh nghiệp hoạt động có uy tín trong các lĩnh vực tổng thầu xây lắp, đầu tư kinh doanh địa ốc, tư vấn thiết kế xây dựng,…, với hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn IS0 9001: 2000, INVESTCO luôn đi đầu trong việc nỗ lực nâng cao sự tin tưởng & đáp ứng một cách kịp thời nhu cầu  của các đối tác và khách hàng.

Không dừng lại ở đó, INVESTCO còn tăng cường công tác đầu tư các phương tiện máy móc, trang thiết bị chuyên ngành để có thể đáp ứng tốt nhất mọi yêu cẩu của các nhà đẩu tư trong thời đại khoa học kỹ thuật và công nghệ cao. 

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang