English

Investco Corporation

Investco Corporation

 

Lĩnh vực hoạt động

title
 
Xây lắp là hoạt động gắn liền với sự hình thành và lớn mạnh của công ty, thương hiệu Investco đã được đánh dấu trên hàng loạt những công trình xây dựng nổi tiếng hiện nay.
 
Tham gia đầu tư và kinh doanh địa ốc, Investco đã nâng tầm hoạt động của doanh nghiệp, tạo nên bước phát triển vượt bậc; đây là mũi nhọn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong những năm tiếp theo. Bên cạnh đó, sàn giao dịch bất động sản và dịch vụ tư vấn đầu tư thiết kế xây dựng đã có sự chuyên nghiệp cao.
 
Để phát huy hiệu quả của vốn đầu tư, Investco đầu tư tài chính vào các công ty Cổ phần hoạt động có hiệu quả nhằm kết hợp mọi tiềm năng của các doanh nghiệp, đồng thời tìm kiếm các cơ hội kinh doanh dài hạn cho tương lai.
title

Các lĩnh vực hoạt động chính của INVESTCO

alt alt alt alt alt alt

Tổng thầu xây lắp

Đầu tư KD BĐS

InvestcoLand

Tư vấn TK xây dựng

Đầu tư tài chính

Sản xuất công nghiệp


 

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang