Tiếng Việt

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Office building of PJICO
Location
186 Dien Bien Phu Street, District 3, HCM 
Consultant
HPT Company 
Values
6000 USD 

More details

Thi công XD tòa nhà.Khoan cọc nhồi; xây tường barret; chống đỡ tường vây và đào đất; xây thô; hoàn thiện; hệ thống cấp thoát nước; hệ thống điện chiếu sáng và chống sét nối đất; phá dỡ công trình cũ; phòng chống mối; ống đổ rác..

Our Partners

  logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estellalogo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreeestella cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggifestella 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logologo-BanyanTree lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo-BanyanTree