English

Investco Corporation

Investco Corporation

 

Cao ốc phức hợp

Với mục tiêu cùng khách hàng nâng cao giá trị cuộc sống, INVESTCO đã quan tâm đặc biệt từ khâu thiết kế kiến trúc, thiết kế kết cấu và thiết kế nội thất từng căn hộ đến công tác thi công và quản lý. Các Dự án của INVESTCO hầu hết đã được giao cho các chuyên gia nước ngoài phối hợp với các chuyên gia Việt Nam thiết kế nhằm tạo ra những công trình với những đường nét kiến trúc hiện đại, độc đáo, tinh tế...


 

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang