English

Investco Corporation

Investco Corporation

 

Giới thiệu logo - slogan


Ý nghĩa logo Investco:

Logo INVESTCO mang hình tượng trái đất được lồng cách điệu với chữ I thể hiện bằng các vạch đỏ vươn lên cao nối tiếp nhau đại diện cho những công trình, thể hiện rõ thế mạnh địa ốc và xây dựng là sản phẩm chủ đạo của công ty. I (Investment) tượng trưng cho chiến lược đầu tư với định hướng phát triển là hướng đến xây dựng thành một trong những tập đoàn đầu tư - xây dựng hàng đầu trong nước và trong khu vực. Dấu chấm màu đỏ là hình ảnh mặt trời, thể hiện bầu nhiệt huyết, tính năng động, niềm khát khao chiến thắng. Các vòng tròn màu xanh biểu trưng cho chữ D (Development) tượng trưng cho sự phát triển bền vững và không ngừng của Công ty. 

Chữ INVESTCO màu xanh đậm tạo thế cân bằng, vững chắc làm bệ phóng cho các dự án của INVESTCO

Slogan Investco:

BUILDING HAPPINESS