English

Investco Corporation

Investco Corporation

 

Tin tức

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

E-mail Print PDF
4835645848035083
Last Updated ( Thứ 6, 14 Tháng 12 2018 16:37 )
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - MÃ CK ING

E-mail Print PDF
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU - MÃ CK ING (ngày 12-11-2018) - CBTT_CNCP_Mr._Tuong.pdf
Last Updated ( Thứ 3, 13 Tháng 11 2018 14:25 )
 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

E-mail Print PDF

Công bố thay đổi lần 8 GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP và người đại diện hợp pháp của Công ty Phát Triển Đầu Tư và Xây Dựng INVESTCO năm 2018.

img_0368

 

CÔNG BỐ VIỆC BỔ NHIỆM CHỦ TỊCH HĐQT

E-mail Print PDF

Ngày 18-12-2017, Hội Đồng Quản Trị đã họp và ra quyết định về việc bầu mới Chủ tịch HĐQT, theo đó miễn nhiệm chức danh Chủ Tịch HĐQT của Ông Nguyễn Tiên Long từ ngày 18-12-2017, người kế nhiệm chức Chủ Tịch HĐQT từ sau ngày 18-12-2017 là Ông Nguyễn Duy Tưởng.

Biên bản cuộc họp.

img_0369img_0370

Last Updated ( Thứ 6, 02 Tháng 11 2018 14:35 )
 

Báo cáo kết quả mua bán CP liên quan mã CK ING

E-mail Print PDF
Báo cáo kết quả mua bán cp liên quan mã ck ING (vu thi viet_12.pdf )
 
Trang 1 trên tổng số 114 trang