English

Investco Corporation

Investco Corporation

 

Tin tức

Công bố Danh sách ứng viên đề cử TV HĐQT và TV BKS

E-mail Print PDF

Đơn ứng cử Thanh vien Ban kiem soat.pdf                                                                       

Đơn ứng cử Thanh vien Hoi dong quan tri.pdf 

 

Last Updated ( Thứ 5, 27 Tháng 10 2022 15:08 )
 
 

Nghị quyết của HĐQT Công ty về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

E-mail Print PDF

6.9

2022.09.06_NQ_s_01.09.2022.NQ.HQT.pdf

Last Updated ( Thứ 3, 06 Tháng 9 2022 14:04 )
 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

E-mail Print PDF

2022.05.25_Giy_CNK_DN_Cty_INV__thay_i_ln_th_13.pdf 

Last Updated ( Thứ 3, 31 Tháng 5 2022 11:56 )
 

2022.01.26 CV đi số 03.01.2022.CV.INV về ngày đăng ký cuối cùng

E-mail Print PDF

2022.01.26_CV_i_s_03.01.2022.CV.INV_v_ngy_ng_k_cui_cng.pdf 

dangky

 
Trang 6 trên tổng số 127 trang