English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Cao ốc văn phòng thương mại COMECO
Ðịa điểm
549 Điện Biên Phủ Quận 3 Tp.HCM 
Chủ đầu tư
Công ty cổ phần vật tư xăng dầu - COMECO 
Giá trị
26,968,505,651 VNĐ 

Mô tả thêm về công trình

Cao ốc văn phòng COMECO được xây dựng theo các tiêu chí để xây dựng tiết kiệm năng lượng xanh và sử dụng hiệu quả năng lượng, giảm hiệu ứng nhà kính tỏa hơi, bảo tồn và tiết kiệm nước, chống tiếng ồn và chống ô nhiễm nước, không khí, đất và ánh sáng được  tái sử dụng, và giảm các hoạt động chất thải.

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang