English

Investco Corporation

Investco Corporation

 

Các dự án đầu tư

title

Chương trình phát triển đất nước không chỉ đòi hỏi trình độ kỹ thuật, kỹ năng thiết kế mà còn hệ thống những quan điểm mới về cuộc sống. Kiên trì với những ý tưởng trên, Investco mong muốn đem vốn kiến thức và kinh nghiệm của mình mở một hướng mới trong việc tạo lập cơ sở hạ tầng, xây dựng những trung tâm công nghiệp, khu đô thị hiện đại, góp phần nâng cao giá trị cuộc sống. 

Các dự án của Investco đều hướng tới mục đích là phục vụ  và mang lại những tiện ích cho cuộc sống con người. Các thiết kế đều hướng tới việc hài hòa với thiên nhiên, thân thiện với môi trường. Investco mong muốn đem lại cho khách hàng một môi trường sống trong lành và xanh mát của đô thị văn minh. 

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

alt  alt alt alt
Cao ốc phức hợp Khu dân cư Khu du lịch nghỉ dưỡng Hạ tầng kỹ thuật
 

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang