English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Văn phòng cho thuê và khách sạn cao cấp (SAMCO)
Ðịa điểm
121 – 139 Cô Giang, Quận 1 
Giá trị
241.431.855.000 Vnđ 

Mô tả thêm về công trình

Phần thân Dự án Khu nhà để xe cao tầng kết hợp Thương mại – Dịch vụ, Công trình dân dụng, cấp I, gồm 2 khối A&B cao 10 tầng, 1 tầng hầm, DT đất: 13.229,9m2, Chiều cao CT: 50m, Tầng hầm liên thông 2 khối A, B: 5.064m2

Bài viết liên quan

Trúng thầu gói xây dựng Văn phòng cho thuê và Khách sạn cao cấp.

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang