English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Khách sạn Khatoco - Liberty
Ðịa điểm
7-9 Biệt thự P. Lộc thọ, Tp Nha trang Tỉnh Khánh Hòa. 
Quy mô
Xây dựng kết cấu phần thân 
Chủ đầu tư
Công ty CP Khánh Việt 
Giá trị
75.456.515.000 Vnđ 

Mô tả thêm về công trình

Diện tích khu đất: 1,275m2

Diện tích sàn xây dựng: 18,049 m2

Công trình gồm 20 tầng, 1 tầng kỹ thuật, sân thượng & 2 tầng hầm
Năm hoàn thành: 2013

Trúng thầu gói xây dựng phần thân khách sạn Khatoco Liberty

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang