English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Trung tâm Thông tin và Hợp tác Quốc tế tại TP. HCM
Ðịa điểm
181 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP. HCM 
Chủ đầu tư
Thông Tấn xã Việt nam tại TP. HCM  
Đơn vị tư vấn
Naggeco General Consultant Construction Co.- Naggeco 
Giá trị
77.4 tỷ VND 

Mô tả thêm về công trình

Dự án được thiết kế với 2 tầng hầm và 9 tầng lâu năm trên diện tích 3,000m2 đối diện với Reunification Palace. Đây là địa điểm quan trọng dành cho các hội nghị quốc tế của thông tấn xã Việt Nam

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang