English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Nhà máy thức ăn gia súc CP. Biên Hòa
Ðịa điểm
Khu Công nghiệp Biên Hòa I, Đồng Nai 
Chủ đầu tư
Tập đoàn Charoen Pokphand (Thailand)   
Đơn vị tư vấn
BQLDA tập đoàn Charoen 
Giá trị
57.232.000.000 

Mô tả thêm về công trình

Tổng diện tích: 80.000m2, nhà máy, kho lưu trữ, nhà bảo vệ căn tin, khu vực nồi hơi, bể nước, trạm máy phát điện, đường nội bộ, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ trợ khác

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang