English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Nhà máy giày thể thao Nike Changshin
Ðịa điểm
Đồng Nai 
Quy mô
105.000 m2 
Chủ đầu tư
Công ty Chang Shin Việt Nam (Hàn Quốc) 
Giá trị
67.233.232.000 

Mô tả thêm về công trình

1) Gói 1 năm 1994: Nhà máy Changshin
2) Gói 2 năm 2002: Nhà máy Changshin Factory
3) Gói 3 năm 2002: Nhà máy may
. Những hạng mục khác: Hàng rào, đường nội bộ, bãi đậu xe, trạm bơm, bể nước, và các hạng mục phụ trợ khác.

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang