English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Trường Đại Học Bán Công Tôn Đức Thắng
Ðịa điểm
Q7, TP.HCM 
Quy mô
Tòa nhà A và C cơ sở Tân Phong, Quận 7 
Chủ đầu tư
Đại Học BC Tôn Đức Thắng  
Giá trị
117 tỷ VND 

Mô tả thêm về công trình

Công trình được tiến hành khởi công ngày 07 tháng 03 năm 2010. Nội dung thi công bao gồm nhà A: tòa nhà hành chính 11 tầng và tòa nhà C: 6 tầng cho sinh viên một số khoa của trường

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang