English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Bệnh viện nhi cần thơ
Ðịa điểm
Tp.Cần Thơ 
Chủ đầu tư
Sở y tế cần thơ  
Giá trị
920 Tỷ VNĐ 

Mô tả thêm về công trình

Bệnh viện bao gồm 9 tầng lầu với 500 giường ngủ và 2 tòa nhà tại thành phố Cần Thơ.

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang