English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Trường song ngữ Quốc tế CANADA - CIS
Ðịa điểm
Khu S17B - Khu A - Khu đô thị Nam Thành phố, P. Tân Phong, Quận 7, TP. HCM 
Chủ đầu tư
Công ty TNHH Trường TH, THCS, THPT Quốc tế CANADA 
Đơn vị tư vấn
Ban QLDA Công ty TNHH Trường TH, THCS, THPT Quốc tế CANADA 

Mô tả thêm về công trình

Dự án xây dựng sẽ được thực hiện trên tổng diện tích 38.500 m2 với tổng vốn đầu tư khoảng 659 tỷ đồng. Đây là một khu liên hợp hệ thống trường học từ Mầm non đến Trung học Phổ thông. Công trình khối Tiểu học (giai đoạn 1) được xây dựng đầu tiên với diện tích 13.000 m2, và sẽ được hoàn tất sau 11 tháng, kể từ ngày khởi công để chuẩn bị cho năm học mới 2012-2013. Các công trình khác như khối Trung học cơ sở, Trung học phổ thông và khu nội trú sẽ được hoàn thiện trong giai đoạn 2, từ năm 2013 đến 2015. Riêng trường Mầm non sẽ được xây dựng ở khu vực kế cận và cũng nằm trong sự quản lý chung của hệ thống song ngữ.

Tin tức liên quan:

Lễ khởi công xây dựng trường Song Ngữ Quốc Tế CANADA

Tiến độ xây dựng BCIS

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang