English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Công trình Y Nha_ Đại học Y dược
Ðịa điểm
TP. HCM 
Chủ đầu tư
Đại học Y dược 
Giá trị
251,014,491,000 đ 

Mô tả thêm về công trình

Tổng thầu thi công xây dựng phần móng, tầng hầm, kết cấu thân nhà và hoàn thiện.
Lắp đặt hệ thống cáp điện, HT cấp thoát nước, 5 thang máy chở khách (17 điểm dừng), HT điều hòa thông gió, mạng thông tin, HT báo cháy và chữa cháy, di chuyển tuyến ống thoát nước thải qua khu đất D800 bằng BTCT…

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang