English

Investco Corporation

Investco Corporation

 
Chung cư 35 Hồ Học Lãm
Ðịa điểm
35 Hồ Học Lãm, P. An Lạc, Q, Bình Tân, TP. HCM. 
Quy mô
2 Khối, 15 tầng 
Chủ đầu tư
Quỹ phát triển nhà ở Tp.HCM 
Đơn vị tư vấn
Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Thiết kế Xây dựng Miền Nam 

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang