English

Investco Corporation

Investco Corporation

 

Tin tức

Nghị quyết của HĐQT Công ty về họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

E-mail Print PDF

6.9

2022.09.06_NQ_s_01.09.2022.NQ.HQT.pdf

Last Updated ( Thứ 3, 06 Tháng 9 2022 14:04 )
 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

E-mail Print PDF

2022.05.25_Giy_CNK_DN_Cty_INV__thay_i_ln_th_13.pdf 

Last Updated ( Thứ 3, 31 Tháng 5 2022 11:56 )
 

2022.01.26 CV đi số 03.01.2022.CV.INV về ngày đăng ký cuối cùng

E-mail Print PDF

2022.01.26_CV_i_s_03.01.2022.CV.INV_v_ngy_ng_k_cui_cng.pdf 

dangky

 

2022.01.26 NQ số 01.01.2022.NQ.HĐQT vv chốt danh sách cổ đông để thực hiện đk giao dịch UPCOM

E-mail Print PDF

 

2022.01.26_NQ_s_01.01.2022.NQ.HQT_vv_cht_danh_sch_c_ng__thc_hin_k_giao_dch_UPCOM.pdf 

danhsach

 

HS ĐHĐCĐ thông qua ngày 15.12.2021

E-mail Print PDF

2021.12.13-Bao_Cao.pdf 

2021.12.14-To_trinh.pdf 

2021.12.15_Dieu_le_cong_ty.pdf 

2021.12.15-Quy_che_hoat_dong.pdf 

 

Last Updated ( Thứ 5, 16 Tháng 12 2021 17:15 )
 
Trang 1 trên tổng số 122 trang