English

Investco Corporation

Investco Corporation

 

Cầu Phú Mỹ TP.Hồ Chí Minh


Invertco tự hào là một trong năm nhà đầu tư của cầu Phú Mỹ, cây cầu cầu dây văng có qui mô lớn nhất và đẹp nhất TP. HCM với chiều dài 2.031m và chiều rộng 27,5m với trụ tháp cao 162,5m. Tổng vốn đầu tư dự án cầu Phú Mỹ hơn 2.000 tỷ đồng, được thực hiện theo quy chế đầu tư B.O.T trong nước.

Hình ảnh dự án:

alt

alt

alt

alt

alt

alt 

 

Đối tác

  estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTreelogo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo logo-BanyanTree 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn estella cggiflogo_nen_trang 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn logo-BanyanTree cggif 200921215409718isuzu_logo 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logoestella lHazama nghison_logo_vn logo_nen_trang cggif 200921215409718isuzu_logo estella 06.01.10.12.01.38Logo CP_Vietnam cpg_corporation_logo lHazama nghison_logo_vn cggif 200921215409718isuzu_logoestellalogo_nen_trang